Çalışma İzinleri

  • İstanbul : (0212) 272 56 56
  •  / 
  • Ankara : (0312) 231 00 22
  •  / 
  • info@baskent.com.tr

Başkent Danışmanlık kadrosuyla çalışma izinleri konusunda hizmet vermektedir.

Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere TC ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI tarafından verilmektedir.

Yabancı Personel Çalışma izni müracaatları sadece işveren tarafından veya yabancı personel tarafından yapılamaz. İşveren ve istihdam edilen yabancı personelin müşterek müracaatları gerekir. Yabancı personelin çalışacağı işletme, alacağı görev, alacağı ücret tutarı ve ne kadar süreyle çalışacağı belirlenmiş olmalıdır.

Çalışma izinleri konusunda başarı sağlamak, konusunda tecrübeli uzmanlarca hazırlanmış eksiksiz bir başvuru dosyasına ve düzenli olarak başvuru takibine bağlıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınabilecek başarılı bir başvuru yapabilmek için, uzmanlarımıza danışmadan karar vermeyiniz.