Çalışma İzinleri
 • İstanbul : (0212) 272 56 56
 •  / 
 • Ankara : (0312) 231 00 22
 •  / 
 • info@baskent.com.tr
Yabancı işçilere yasak meslekler
Yabancı işçilere yasak meslekler

KANUNLARLA TÜRK VATANDAŞLARINA HASREDİLEN VE YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

 • a-)Diş tabipliği, dişçilik, ebelik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
 • b-)Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)3. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
  • 1.Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
  • 2.Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
  • 3.Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
  • 4.Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca)
  • 5.Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
  • 6.Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)