Çalışma İzinleri
  • İstanbul : (0212) 272 56 56
  •  / 
  • Ankara : (0312) 231 00 22
  •  / 
  • info@baskent.com.tr
Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası
DARİ PARA CEZALARI (1)
CEZA MİKTARI (TL)
01.01.2016-12.08.2016
(2)
CEZA MİKTARI (TL)
13.08.2016-31.12.2016
(3)
CEZA MİKTARI (TL) 
01.01.2017-31.12.2017
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 8848 6000 6229
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 881 2400 2491
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 3536 4800 4983
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için