Çalışma İzinleri
  • İstanbul : (0212) 272 56 56
  •  / 
  • Ankara : (0312) 231 00 22
  •  / 
  • info@baskent.com.tr
TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞMA İZİNLERİNDE 2017 YILI İÇİN SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

Son yıllarda yaşanan bölgesel olaylardan olumsuz etkilenen turizm sektörüne destek olmak amacıyla 31.12.2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere turizm sektöründe çalışacak yabancılara ödenecek taban ücret düzeylerinde ve istihdam kriterlerinde kolaylıklar sağlanmıştır.

Konu hakkında Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler ve sektör temsilcilerinden gelen talepler neticesinde söz konusu ilave kolaylıkların 2017 yılında da artırılarak devam etmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre;

 

A) Bünyelerinde;

  1. İzinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az üç yıldızlı turizm işletmelerinin, belgeli tatil köylerinin, resmi makamlardan alınmış faaliyet izni bulunan termal otellerin,
  2. Hamam-sauna-SPA vb. kompleksi bulunduran belgeli turizm işletmeleriyle anlaşmalı (sözleşme bulunan) tesislerin,
  3. En az yirmi (20) Türk vatandaşı çalıştıran resmi makamlardan izinli spor merkezlerinin,

Masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerdeki yabancı çalıştırma talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

B) 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere;

  1. Kültür ve Turizm Bakanlığından  belgeli veya belgesiz  turizm  işletmeleri  ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor merkezi, kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi küçük işletmeler), turizm seyahat  acentaları, belgeli tatil köyleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları  ile müstakil eğlence yerlerinde çalışacak yabancılar için yabancıya ödenebilecek en az ücret düzeyi başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret olarak uygulanabilecektir.
  2. a) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil köyleri, eğlence sektörü, turizm-animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on (10) Türk vatandaşı çalıştırılması halinde,

b) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz  turizm  işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb. gibi küçük işletmeler) istihdam edilecek yabancılar için en az bir (1) Türk vatandaşı çalıştırılması halinde en fazla iki (2) yabancı çalışana kadar olmak üzere,

Her bir yabancı için ayrı ayrı beş (5) Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

C) Sosyal Güvenlik Primleri

Çalışma izni alınan yabancıya ait sosyal güvenlik primlerinin beyan edilen ücrete göre aylık 30 gün üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.